ייעוץ וליווי דיירים בנושא תמ"א 38
שיחת ייעוץ חינם :
054-492-4405

רעידת אדמה

מרבית המידע שברשותנו על התרחשות רעידות אדמה בארץ ישראל, ובמיוחד החזקות שבהן, מתייחס לקטע שבין בקעת הלבנון לדרום ים המלח. רעידות אדמה במגניטודה (סולם ריכטר) גבוהה מ-6.0 גרמו בארץ ישראל להרס רב ולאסונות רבים בנפש. התפלגות קצב התרחשותן של רעידות האדמה לאורך קטע זה של השבר הסורי – אפריקאי מראה שרעידות אדמה במגניטודה 6 ומעלה מתרחשות (בקטע הנבדק) בממוצע פעם אחת בכ- 80 שנים. על בסיס מידע זה, ובידיעה שרעידת האדמה האחרונה (מגניטודה 6.2) התרחשה ביולי 1927 (מוקד הרעש בצפון ים המלח) קיים סיכוי גבוה מאוד שבתוך 50 שנה תתרחש שוב רעידת אדמה חזקה במקום כלשהו בין דרום הלבנון לדרום ים המלח.
ב-22 בנובמבר 1995 התרחשה במפרץ אילת רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה אי פעם באזורנו. המגניטודה שלה 7.1 ומוקד התרחשותה כ-100 ק"מ דרומית לערים אילת ועקבה. בגלל המרחק הגדול יחסית מאזורים מאוכלסים לא גרמה רעידת אדמה זו לנזקים חמורים בהיקפם ולהרוגים רבים.
באוגוסט 2011 התרחשה רעידת אדמה בארץ בעוצמה של 4.2 בסולם ריכטר שהמוקד שלה היה כ -40 ק"מ בלב ים, מערבית לבנימינה. עפ"י דברי מומחים אחדים, הועלתה הסברה כי ייתכן והמקור לרעידת האדמה הבאה תתרחש מכיוון הים דווקא ולא מכיוון השבר הסורי אפריקאי.
רעידת אדמה חזקה תתרחש באזורינו – בכך אין שום ספק. אבל רעידת אדמה חזקה אינה חייבת להיות קטלנית.
כדי לעמוד ברעידת אדמה יש צורך בתכנון מיוחד של הבניין. במדינות מתוקנות כמו ישראל יש תקן מיוחד, המכתיב למהנדס כיצד עליו לתכנן את האלמנטים השונים של הבניין כך שיעמדו בפני רעידות אדמה.
התקן הישראלי (ת"ר 413 משנת 1975) כמו תקנים אחרים בעולם, מאפשר סיכון של חשיפת הבניין לתנודת קרקע חזקה (ולא בהכרח לרעידת אדמה חזקה), בכמותה יכולה להתרחש לפחות פעם אחת ב- 50 שנים.
כל מהנדס בניין חייב לפעול עפ"י התקן הישראלי. הבנייה על פי התקן מיועדת למנוע את התמוטטות הבניין בעת התרחשותה של רעידת אדמה חזקה, על כל המשתמע מזה.
בישראל בניינים רבים שאינם בנויים לפי התקנים המודרניים כדוגמת ת"י 413.
לבניינים החדשים הנבנים בישראל קיים יתרון נוסף חשוב, והוא הממ"ד (מרחב מוגן דירתי). בניית הממ"ד משפרת באופן משמעותי את עמידותו של הבניין בעת רעידות אדמה.
הסיסמולוגים יודעים היכן תתרחשנה רעידות אדמה ובאלו עוצמות, אבל הם אינם יודעים עדיין לחזות את זמן התרחשותה של רעידת אדמה בהסתברות גבוהה דיה למתן התראה קצרת זמן (דקות, ימים או שנים) אך יש לזכור כי רעידות אדמה התרחשו בעבר; הן בוודאי תתרחשנה שוב, ותהיינה חזקות לפחות כמו אלה שהתרחשו בעבר. התרחשות רעידת אדמה חזקה בישראל היא שאלה של "מתי?" ולא של "אם", וצריך להיערך לקראתה בהקדם ובהתאם!.
היערכות פירושה בראש ובראשונה, לדאוג לכך שהבניינים שאנו חיים בהם יעמדו בתנודות הקרקע הצפויות. היערכות פירושה להכין שיטות ואמצעים כדי להתמודד עם תוצאותיה של רעידת אדמה חזקה. ללא היערכות מתאימה יש לצפות לאפשרות שרעידת אדמה חזקה תגרום לאסון לאומי בהיקף של אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים ומאות אלפים נפגעים. אסון כזה אינו מחויב המציאות. אפשר וצריך להיערך לשעת מבחן, ויפה שעה אחת קודם.
(מיתוך אתר הממשלה להיערכות לרעידת אדמה – ד"ר אבי שפירא)

3