ייעוץ וליווי דיירים בנושא תמ"א 38
שיחת ייעוץ חינם :
054-492-4405

הרוב הדרוש לביצוע תמ"א 38 –

תחילת ההתחלות…

אין ספק שהרוב המומלץ הדרוש לביצוע התמ"א  אם בעיבוי ואם בהריסה ובניה מחדש כפי שכבר ניחשתם עומד על 100%.. .

יזמים / קבלני ם מעדיפים להתקשר עם ועדי בתים שמגלים נכונות, רצינות ועניין לקדם את הפרויקט. דיירים שיודעים מהם רוצים, מודעים ליתרונות והחסרונות שבתמ"א והחלטיים בכוונותיהם יהיו אותו פרויקט שבו הם יעדיפו להתקדם ולקדם באופן חד משמעי!.

אולם מניסיוננו, כמו כל דבר בחיים, השגת רוב של 100% היא משימה לא פשוטה ומורכבת ביותר ולכן קבע המחוקק, בגלל ראותו את חשיבותה ודחיפותה של תמ"א 38, להקל ברוב הדרוש מדיירי הבניין לביצוע התמ"א. לשם כך פורסם חוק המקרקעין – חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה בשנת 2008.

החוק קובע, בין היתר,  את הרוב הדרוש למימוש התמ"א במספר אופנים:

  1. קביעת הרוב הדרוש לשם פניה למקח על המקרקעין, על מנת שיאפשר בניית דירות נוספות בניין, לרבות שינוי ברכוש המשותף והוצאת חלקים מימנו לצורך הצמדתם לדירות החדשות. חלק מהדירות נבנות על חשבון החצר המשותפת או על גג הבית המשותף (אם אינו מוצמד לדירות שמתחתיו), הינו 2/3 – 66.6% מבעלי הדירות שלדירותיהן מוצמד 66.6% מהרכוש המשותף.
  2. קביעת הרוב הדרוש לשם פניה למפקח על המקרקעין על מנת שיאפשר הריסת הבית המשותף הקיים ובנייתו מחדש, הינו  4/5 – 80% מבעלי הדירות בבניין שלדירותיהן מוצמד 80% מהרכוש המשותף .
  3. קביעת הרוב הדרוש לשם הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם הרחבת הדירות בבניין. הרחבת היחידות מתבצעת לעיתים על חשבון החצר ע"מ להקצות שטחים לבניה ביחידות, הינו 60% מבעלי הדירות בלבד.
  4. קביעת הרוב הדרוש – לביצוע עבודות בבניין לשימוש כל דיירי הבית כגון: הסדרת מקומות חניה בתחום חצר הבניין, הגדלת לובי כניסה וחדר מדרגות, התקנת מעלית, שיפוץ חיצוני ועוד. כמו כן ביצוע העבודות הנחוצות לשם חיזוק הבניין כגון חיזוק יסודות, חיזוק עמודים וכו' – הינו  51% מבעלי הדירות בבניין.

חשוב לדעת – הרוב הנדרש לביצוע אחת הפעולות כמור, מצריך חתימה של דיירי הבית המשותף ואימות חתימתם בפני עו"ד.

אם לא הושגה הסכמה של כל בעלי הדירות למי מהפעולות שפורטו לשינויים ברכוש המשותף,  אזי הרוב הדרוש כמצוין לעיל מאפשר  פניה למפקח על הבתים המשותפים שיתיר את הפעולות שלהן קיים הרוב.

טענות המיעוט יישמעו בפני המפקח על הבתים המשותפים והוא ייתן החלטתו בעניין לאחר שמיעת כל הצדדים.

*  כל הכתוב /המצוין  באתר זה, הינו על סמך דעתו הבלעדית של בעל האתר ו אינו מהווה בכל מקרה תחליף משפטי או/ו שירותים משפטיים ו/או חליף לייעוץ משפטי מקצועי ומוסמך *