ייעוץ וליווי דיירים בנושא תמ"א 38
שיחת ייעוץ חינם :
054-492-4405

תוספות בניה, תוספות בנייה, מרפסת שמש

תוספות בניה במסגרת תמ"א 38 לדירות קיימות מאפשרות בעיקר תוספות בנייה כגון :

ממ"דים עד 12 מ"ר ברוטו ו- 13 מ"ר ברוטו הרחבות של שטח עיקרי. סה"כ 25 מ"ר ברוטו.(ברוטו כולל קירות).

תוספות בניה של ממ"דים – במינימום 12 מ"ר ברוטו (9 מ"ר נטו) לדירות קיימות היא הכרח באם מתאפשרת תכנונית ופונקציונאלית.

מרפסת שמש – עד 14 מ"ר ובממוצע לכל דירה – 12 מ"ר. תוספת מרפסת שמש יכולה להיות מפוצלת במספר מקומות בדירה.

על תוספות הבניה חלות מגבלות תכנוניות כגון: צורת המגרש, הבינוי במגרש ובעיקר קווי הבניין המתחמים את השטח בו ניתן לבנות. בסמכות הוועדה המקומית לאשר את החריגה מקווי הבניין הקבועים בתכנית עד קווי הבניין הקבועים בס' 11.1.4 לתמ"א, קרי 2 מ' מלפנים ולכל צד ו -3 מ' לאחור.

תוספות בנייה לבניין הקיים עפ"י תמ"א 38 מאפשר תוספות בניה כגון:

סגירת קומה מפולשת עד קונטור קומה טיפוסית מורחבת.

תוספת שתי קומות עד קונטור קומה טיפוסית מורחבת.

תוספת קומת גג חלקית בשטח של עד מחצית מקומה טיפוסית מורחבת.

תוספות הבניה ברשויות מסוימות כוללות גם תוספות בניה מכוח תכנית מקומית הנגזרת מתמ"א 38 כגון : שטחי שירות, מחסנים, הקלות עד תוספת של  16%משטח המגרש לתכניות שהופקדו לפני אוג' 1989. תוספות בניה אלו מחויבות ע"י הרשויות בהיטל השבחה.

תוספות בנייה בבניין קיים עפ"י תמ"א 38 כמצוין לעיל, כרוכה בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים: תכנית בניין עיר מאפשרת בניה מעל 400 מ"ר ו/או הבניין בנוי מעבר לשתי קומות (קומת עמודים מפולשת נחשבת כקומה).