ייעוץ וליווי דיירים בנושא תמ"א 38
שיחת ייעוץ חינם :
054-492-4405

ביצוע תמ"א 38 – בניה על הקיים לעומת הריסה ובניה חדשה.

להלן מצ"ב טבלה הממחישה את המשותף והשונה בביצוע הליך תמ"א 38 – חיזוק ובניה על הקיים לעומת הריסה ובניה מחדש.

תמצית טבלת האקסל למשותף ולשוני בשני הליכי הביצוע לתמ"א 38 –

ה מ ש ו ת ף:

 • הליך בחירת היזמים קבלני תמ"א 38
 • זמן החתימה על החוזה.
 • זמן הוצאת ההיתר.
 • זמן הליך הבניה.
 • תוספת שטחים כולל ממ"דים ומרפסות שמש לשטח הדירה הקיים.
 • תוספת זכויות של 2.5 קומות.
 • ערבויות וביטוחים.

ה ש ו נ ה:

 • דירות מורחבות לעומת דירות חדשות.
 • בניין חדש לעומת בניין מחודש.
 • תוספת מלוא הזכויות הקיימות והמאושרות בבניה חדשה לעומת הזכויות רק עפ"י הקיים בפועל בעת חיזוק ובניה על הקיים.
 • בד"כ חניה עילית לעומת חניה תת קרקעית. 
 • הימצאות הדיירים בבניין בזמן הליך החיזוק והרחבת הדירות הקיימות לעומת פינוי הדיירים והחזרתם בתום הליך הבנייה.
 • ערבות ביצוע בהליך הרחבה וחיזוק הבניין לעומת ערבות חוק מכר לדירות החדשות בהליך פינוי בינוי.

לחץ להורדת קובץ EXCEL